KSW

phm. Mateusz Stachowiak - Przewodniczący
phm. Paulina Pytel - z-ca przewodniczącego
phm. Michał Gławdel