niedziela, 20 października 2013

Decyzje podjęte na zjazdach


19 października 2013 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy, który podsumował okres działania naszego hufca za okres 2 ostatnich lat. Następnie po bardzo krótkiej przerwie rozpoczął się Zjazd Nadzwyczajny, podczas którego phm. Tadeusz Derbis odczytał swój ostatni rozkaz na funkcji Komendanta Hufca. Obradowaliśmy w celu wybrania nowego komendanta oraz wyłonienia nowych członków komendy hufca.

Zjazd zdecydował jednogłośnie, że nową Komendantką Hufca Nowa Sól zostanie hm. Bogumiła Jastrzębska.

Poniżej przedstawiamy komendę hufca:
hm. Bogumiła Jastrzębska - Komendantka Hufca
phm. Joanna Czyżak - Skarbnik
phm. Paulina Pytel - z-ca ds. programowych i pracy z kadrą
phm. Adam Marcinkowski - członek
phm. Marcelina Stachowiak - członkini