Władze Hufca


hm. Daria Szlaska
Komendantka Hufca  

phm. Agata Krutow
z-ca Komendantki Hufca ds. metodycznych i pracy z kadrą

hm. Oliwia Sytnik
z-ca Komendantki Hufca ds. kształcenia i programu

phm. Weronika Wachowicz
członkini Komendy Hufca ds. projektów i promocji

pwd. Tomasz Szulc
Skarbnik Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca:

phm. Tadeusz Derbis - przewodniczący
hm. Bogumiła Jastrzębska - z-ca przewodniczącego
pwd. Monika Rychlik - instruktorka HKR