Władze Hufca

(Od lewej: Bogumiła, Agata, Daria, Oliwia, Joanna)

hm. Bogumiła Jastrzębska

Komendantka Hufca  

phm. Joanna Czyżak
z-ca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych

phm. Daria Szlaska

z-ca Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą

pwd. Agata Krutow
z-ca Komendantki Hufca ds. programowych 

phm. Oliwia Sytnik
Skarbnik Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca:
phm. Adam Marcinkowski - przewodniczący
phm. Tadeusz Derbis - z-ca przewodniczącego
phm. Krystyna Klepacka - instruktorka HKR