Władze Hufcahm. Daria Szlaska
Komendantka Hufca  

phm. Agata Krutow
z-ca Komendantki Hufca ds. metodycznych i pracy z kadrą

phm. Oliwia Sytnik
z-ca Komendantki Hufca ds. kształcenia i programu

pwd. Arkadiusz Starzyński
członek Komendy

hm. Grażyna Gazińska
Skarbnik Hufca


Komisja Rewizyjna Hufca:


phm. Tadeusz Derbis - przewodniczący
hm. Bogumiła Jastrzębska - z-ca przewodniczącego
pwd. Monika Rychlik - instruktorka HKR