Władze Hufca

hm. Bogumiła Jastrzębska
Komendantka Hufca  

phm. Joanna Czyżak
z-ca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych

phm. Daria Szlaska
z-ca Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą

phm. Patrycja Stor
z-ca Komendantki Hufca ds. programowych 

Monika Dymek
Skarbnik Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca:
phm. Adam Marcinkowski - przewodniczący
phm. Tadeusz Derbis - z-ca przewodniczącego
pwd. Krystyna Klepacka - instruktorka HKR