środa, 12 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny - zmiana terminu


W regulamin naszego Konkursu Plastycznego wkradł się chochlik. 

Przedłużamy w związku z tym termin przyjmowania prac konkursowych
 do 24 kwietnia 2017
Pełen regulamin dostępny tutaj REGULAMIN

Obóz w Łukęcinie                        Zapisy poprzez formularz internetowy: Harcerska Akcja Letnia 2017


Jeśli chcą Państwo, aby Wasze dziecko przeżyło niesamowitą leśną przygodę zapraszamy na nasz obóz realizowany w Łukęcinie (gm. Dziwnów) w terminie 13 lipca - 26 lipca 2017 r.

Koszt obozu: 
940 zł dla zuchów i harcerzy Hufca Nowa Sól ZHP
990 zł dla dzieci i młodzieży spoza Hufca

Wpłaty na konto hufca BZ WBK 13 1090 1577 0000 0000 5700 2345 do dn. 29 czerwca 2017 r.
Tytuł wpłaty: Obóz Łukęcin, imię i nazwisko dziecka
Prosimy o wypełnienie zamieszczonego wyżej formularza. Po zatwierdzeniu kart kwalifikacyjnych poinformujemy Państwa o tym, że rozpoczęliśmy ich przyjmowanie.

środa, 22 marca 2017

Regulamin konkursu plastycznego

Z barwami narodowymi w tle….


I Organizator i cel konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Nowa Sól Związku Harcerstwa Polskiego.
 2. Konkurs jest częścią projektu Happening z okazji Dnia Flagi Narodowej, dofinansowanego przez Urząd Miejski w Nowej Soli.
 3. Głównym celem konkursu jest popularyzacja idei Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców gminy Nowa Sól-Miasto.
 4. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej w dniu 2 maja 2017 r.


II  Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
 2. Dopuszcza się wykonanie prac zbiorowych np. przez grupy przedszkolne lub drużyny harcerskie.
 3. Uczestnik Konkursu może dostarczyć jedną pracę plastyczną w dowolnej formie.
 4. Osoba zgłaszająca pracę do Konkursu musi być jej autorem lub opiekunem grupy, która wykonała pracę.
 5. Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 17 kwietnia 2017 r. do siedziby Komendy Hufca przy ul. Parafialnej 4 w Nowej Soli, czynnej w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00
 6. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, numer kontaktowy do autora lub jego opiekuna.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia znajdującego się w załączniku numer 1.
 
III Nagrody
 1. Autorzy wybranych przez jury prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 2. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie szkół podstawowych klas 1-3
- uczniowie szkół podstawowych klas 4-6
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół średnich
- dorośli
- prace zbiorowe


IV Wyniki konkursu
 1. Prace konkursowe będą ocenione przez jury, w którego składzie znajdą się członkowie Komendy Hufca Nowa Sól ZHP oraz członkowie zespołu zajmującego się organizacją zadania.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 maja 2017 roku na Placu Wyzwolenia w Nowej Soli podczas Happeningu z okazji Święta Flagi Narodowej.


V Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.


Kontakt:
phm. Patrycja Stor HR, patrycja.stor@zhp.net.pl, tel. 531 664 005
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Komenda Hufca Nowa Sól ZHP im. Synów Pułku Hufiec Nowa Sól ZHP
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól


Załącznik numer 1


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca dostarczona przeze mnie
na Konkurs Plastyczny Z barwami narodowymi w tle...
organizowany przez Komendę Hufca ZHP Nowa Sól, jest mojego autorstwa / autorstwa koordynowanej przeze mnie grupy o nazwie ….......................... .
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych
pod pracą zgłoszoną do konkursu oraz na wystawienie pracy w galerii
podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej 2 maja 2017 roku,
a także opublikowanie jej zdjęć w prasie i Internecie.


.........................................................
imię i nazwisko autora / imię i nazwisko opiekuna
.........................................................
.........................................................
adres
.........................................................
adres e-mail
.........................................................
numer telefonu
..........................................................

własnoręczny podpis

poniedziałek, 20 marca 2017

Nocowisko z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych


W dniach z 4 na 5 marca 2017 spotkaliśmy  się na nocowisku patriotycznym zorganizowanym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. czwartek, 2 marca 2017

Pochwal się programem

15 Drużyna Wędrownicza Impeesa zajęła drugie miejsce w konkursie, w którym oceniano najbardziej inspirujące i przede wszystkim najtrafniej dobrane do odbiorców programy pracy drużyn i gromad. Życzymy powodzenia w realizacji świetnego planu pracy. Tu znajduje się lista wszystkich laureatów. 
Dziękujemy druhnie Patrycji Stor za zwrócenie uwagi na wysoką jakość planów pracy w naszym Hufcu, ponieważ nie tylko plan pracy 15DW został zgłoszony.

sobota, 25 lutego 2017

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień urodzin założyciela ruchu skautowego napawa nas wszystkich przekonaniem, że
idea, która zrodziła się w jego sercu wciąż żyje w każdym z nas. Symbolika płaskiego
węzła przypomina nam, że nasze codzienne relacje powinny być oparte na szczerości,
przyjaźni i solidarności.

W Dniu Myśli Braterskiej życzę nam wszystkim, aby idea braterstwa pozwalała nam
utrzymywać relacje dające radość z bycia harcerzami i poczucie spełnienia. Niech pomaga
nam rozganiać chmury pojawiające się czasami na naszym harcerskim niebie i pozwala,
aby słońce, które na nim jaśnieje ogrzewało nasze serca i dawało motywację do dalszej
pracy nad sobą i na rzecz naszej organizacji.

hm. Bogumiła Jastrzębska

W piątkowe popołudnie 24 lutego 2017 r. instruktorzy i funkcyjni hufca uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej.czwartek, 23 lutego 2017