Kontakt

Komenda Hufca: nowasol@zhp.pl

Komisja Rewizyjna Hufca: rewizyjna@nowasol.zhp.pl

Komisja Stopni Instruktorskich: ksinowasol@zhp.net.pl

Zespół Kadry Kształcącej: kształcenie.nowasol@zhp.net.pl

Zespół ds. promocji: promocja@nowasol.zhp.pl


Dane Hufca:

  • Nazwa: Hufiec Nowa Sól ZHP
  • Chorągiew: Ziemi Lubuskiej ZHP
  • Adres: ul. Kasprowicza 12 (Centrum Aktywności Społecznej), 67-100 Nowa Sól
  • KRS: 0000282625
  • Numer konta: Santander Polska, 13 1090 1577 0000 0000 5700 2345
  • NIP: 929 000 27 49

Dane do faktury:
    Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
    ul. Boh. Westerplatte 27
    65-034 Zielona Góra
    NIP: 929-000-27-49

Administracja strony: maciej.dudziak@zhp.net.pl