poniedziałek, 20 stycznia 2014

Konkurs na poczet sztandarowy Hufca Nowa Sól ZHP


Do obowiązków pocztu należało będzie:
· godne reprezentowanie hufca podczas oficjalnych uroczystości
· w razie niemożności osobistego stawiennictwa – zorganizowanie zastępstwa

Warunki uczestnictwa:
· posiadanie pełnego regulaminowego umundurowania
· opłacenie składek harcerskich
· znajomość zasad musztry i ceremoniału harcerskiego
· dyspozycyjność
· posiadanie nienagannej opinii w środowisku harcerskim i nie tylko
· przedłożenie wraz ze zgłoszeniem opinii bezpośredniego przełożonego
· wiek: minimum 16 lat


Po zebraniu zgłoszeń kandydaci zostaną zaproszenie na  „casting” sprawdzający wiedzę i umiejętności związane z musztrą i ceremoniałem harcerskim oraz reprezentatywność.

Wybrany poczet sztandarowy będzie miał zaszczyt reprezentować nasz hufiec podczas oficjalnych uroczystości.

Otrzyma również hufcowe polary.

Zgłaszać mogą się zarówno pełne trzyosobowe poczty, jak i pojedynczy kandydaci.
Każdego kto chciałby MIEĆ ZASZCZYT… zapraszamy  do zgłaszania się
w terminie do 24 stycznia 2014 r. (piątek)
na adres
nowasol@zhp.pl