czwartek, 1 października 2015

'Jak wygląda czas... może ma już siedemdziesiąt lat"

Za nami wydarzenie, które na stałe zapiszę się w historii naszego hufca – jubileusz z okazji jego 70-tych urodzin, który połączony był w tym roku z Harcerskim Startem. Był to dla nas wszystkich czas niezwykły, spędzony w gronie harcerskiej i instruktorskiej braci.

Wszystkie uroczystości nad, którymi przy wparciu Komendy Hufca, czuwał koordynator wydarzenia dh. Tomasz Szulc - rozpoczęły się 26-tego września (tj. w sobotę) uroczystym apelem inauguracyjnym, który odbył się przy Harcerskiej Górce. Następnie udaliśmy się na miejsce ogniskowe Przystani „Marina”, gdzie uczestniczyliśmy w obrzędowym ognisku, którego blask płomieni przeniósł nas w czasie do roku 1945. Wysłuchaliśmy pięknej gawędy na temat założycieli harcerstwa w naszym mieście oraz historię patronów hufca, czyli Synów Pułku. Z kolei przeżyciami ze swojego harcerskiego szlaku podzielili się również nasi instruktorscy seniorzy między innymi – druhna harmistrzyni Krystyna Kamińska. Podczas ogniska  otrzymaliśmy również wydany specjalnie z okazji święta naszego hufca – biuletyn z sylwetkami  drużynowych i instruktorów oraz notkami na temat działających w naszym środowisku jednostek.

Kolejnymi elementami programu były – harcerska msza św. odprawiona przez ks. phm. Michała Gławdela oraz wspólne gry i zabawy w miejscu zakwaterowania, czyli na auli nowosolskiego Liceum Ogólnokształcącego. Następnego dnia kolejnych atrakcji  było co niemiara. Na początku odbyła się gra miejska, podczas której, mogliśmy sprawdzić umiejętności z technik harcerskich, jak i wiedzę na temat historii hufca. Z kolei na Wodnym Świecie odbył się jarmark różności dla mieszkańców Nowej Soli. To właśnie podczas jego trwania drużyny prezentowały zarówno swoje umiejętności jak i pomysły na spędzenie w sposób ciekawy i aktywny swojego wolnego czasu. Mieliśmy możliwość przeprowadzenia eksperymentów chemicznych, spróbowania swoich sił w grach planszowych i terenowych, czy oddaniu się zajęciom manualno - plastycznym.  Następnie na scenie zaprezentowali się nowosolscy harcerze. Wręczono podziękowania włodarzom wspierających nas miast oraz instrytucji. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prezeydent Nowej Soli Pan Wadim Tyszkiewicz. Okolicznościowy list do braci harcerskiej wystosował Starostwa Powiatu Nowosolskiego Pan Waldemar Wrześniak. Docenieni zostali również instruktorzy naszego hufca. Phm. Joanna Czyżak - Skarbnik Hufca, otrzymała z rąk z-cy komendanta chorągwi ds. programowych – hm. Magdaleny Bojanowskiej Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP". Wyróżniona została również z-ca komendantki hufca ds. programu i pracy z kadrą – hm. Paulina Pytel. W związku z jej nieobecnością pozwolimy sobie na razie nie zdradzić niczego więcej.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu  był od dawna wyczekiwany koncert zespołu „Cisza jak Ta”. 


Siedemdziesiąt lat Hufca Nowa Sól ZHP za nami. Oby kolejne lata przepełnione harcerskimi ideałami wypełniały wciąż nowe karty historii naszego hufca!Autor: pwd. Patrycja Stor