niedziela, 19 listopada 2017

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

W dn. 18 listopada 2017 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca podsumowujący pracę Komendantki i Komendy za lata 2015-2017.
Zjazd jednogłośnie przyjął przedłożone sprawozdanie i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium poszczególnym członkom komendy.


Odznakami "Służba dziecku" wyróżnione zostały:
- pwd. Agata Krutow
- pwd. Oliwia Sytnik
- pwd. Weronika Wachowicz


Każdy z instruktorów otrzymał podziękowanie za swoją służbę oraz drobne upominki do przekazania swoim rodzinom w podziękowaniu od komendy za wsparcie działalności harcerskiej instruktorów. Zjazd był również okazją do świętowania 50-lecia służby instruktorskiej hm. Zbigniewa Tatarzyńskiego. Był tort i gromkie Sto lat... służby instruktorskiej oczywiście :)Komendantka odebrała podziękowania za pełnioną służbę od p.o. Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP hm. Grzegorza Bazydło.


Zjazdowi przewodniczyła phm. Joanna Czyżak, a wiceprzewodniczącą była pwd. Oliwia Sytnik.


Dziękujemy wszystkim obecnym za przyjazną atmosferę podczas Zjazdu dzięki czemu przebiegł on szybko i sprawnie.