poniedziałek, 7 października 2019

ZJAZD HUFCA 2019


Emocje po dzisiejszym Zjeździe Hufca Nowa Sól ZHP im. Synów Pułku powoli opadają.
Zjazd Hufca wybrał dzisiaj nowe władze.
Komendantką Hufca została phm. Daria Szlaska.
Komisja Rewizyjna Hufca od dzisiaj prezentuje się w następującym składzie:

- phm. Tadeusz Derbis - Przewodniczący

- hm. Bogumiła Jastrzębska - z-ca Przewodniczącego

- pwd. Monika Rychlik - sekretarz

Komenda Hufca wygląda następująco:

- hm. Grażyna Gazińska - Skarbnik Hufca

- phm. Agata Krutow - z-ca Komendantki ds. metodycznych i pracy z kadrą

- phm. Oliwia Sytnik - z-ca Komendantki ds. kształcenia i programu

- pwd. Arkadiusz Starzyński - członek Komendy
Gratulujemy nowo wybranym władzom i życzymy powodzenia i satysfakcji na nowym polu służby.