poniedziałek, 13 maja 2024

Uroczystości 79 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

8 maja delegacja z naszego hufca na czele z druhem Komendantem Zbigniewem Tatarzyńskim uczestniczyła w Nowej Soli w obchodach uroczystości 79 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Druh Komendant złożył pod pomnikiem kwiaty, a harcerze starsi i wędrownicy, wraz z druhem Arkiem, wystawili poczet sztandarowy.

Autorem zdjęć jest pan Andrzej Wrzeszcz.