wtorek, 26 listopada 2013

Szkolenie dla instruktorów, nauczycieli, pedagogów

Zapraszamy instruktorów, pedagogów, nauczycieli na 7 godzinne szkolenie „Motywacyjne korygowanie nieakceptowanych zachowań związanych z agresja i przemocą”. Korzystając z doświadczeń kadry naukowej UZ chcemy zaproponować nauczycielom-wychowawcom trening i warsztat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi ucznia wobec nauczyciela. Zajęcia poprowadzi dr Artur Doliński, dr Andrzej Zgadło oraz mgr Tomasz Bojanowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.11.2013 r. przez phm. Paulinę Pytel (paulina.pytel@zhp.net.pl)


WAŻNE INFORMACJE