wtorek, 3 grudnia 2013

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania  phm. Paulinie Pytel za zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów Kluczyk 2013.

Gratuluję wielkiego zaangażowania w sprawę i profesjonalizmu w działaniu.

Dziękuję również za zaangażowanie wszystkim prowadzącym zajęcia,
ale przede wszystkim uczestnikom warsztatów,
którzy dają poczucie sensu podjętego działania.

Komendnatka Hufca