poniedziałek, 3 listopada 2014

Zbiórka instruktorów, drużynowych i wędrowników

Czuwaj!

Zwołuję na dzień 07.11.2014 (piątek) na godz. 18:30 zbiórkę instruktorów, drużynowych i wędrowników naszego hufca.
Szczegółowe informacje zostały przekazane na skrzynki mailowe.

Celem naszego spotkania będzie przede wszystkim wypracowanie stanowiska Hufca na  Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Polecam śledzenie strony zjazdowej http://www.lubuska.zhp.pl/zjazd

 Zgodnie z naszą obietnicą podjętą na Zjeździe Hufca nie pozwólny, aby delegaci naszego hufca pojechali na Zjazd Chorągwi nie znając stanowiska nas wszystkich.

Liczę na Waszą niezawodną obecność.

hm. Bogumiła Jastrzębska
Komendantka Hufca