piątek, 20 marca 2015

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie szczegóły na plakacie.
Regulamin Konkursu Fotograficznego
Z barwami narodowymi w tle
Edycja V
 
Organizator i cel konkursu
1.                  Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowej Soli.
2.                  Konkurs jest częścią projektu W górę serca biało-czerwone - Happening z okazji Dnia Flagi Narodowej, współfinansowanego przez Urząd Miejski w Nowej Soli.
3.                  Celem konkursu jest popularyzacja idei Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców gminy Nowa Sól.
 
Warunki uczestnictwa
1.                  Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć konkursowych.
2.                  Osoba zgłaszająca fotografie do Konkursu musi być ich autorem.
3.                  Przesłanie prac konkursowych i umieszczonego poniżej oświadczenia na adres zbarwamiwtle@gmail.com do 19 kwietnia 2015.
 
Nagrody
1.                  Autorzy wybranych przez jury prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
2.                  Główną nagrodą w Konkursie jest udział w profesjonalnej sesji fotograficznej.
 
Wyniki konkursu
1.                  Prace konkursowe będą ocenione przez jury, w którego składzie znajdą się członkowie Komendy i Rady Programowej Hufca Nowa Sól.
2.                  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 maja 2015 roku na Placu Wyzwolenia            w Nowej Soli podczas Happeningu z okazji Święta Flagi Narodowej.
3.                  Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas Happeningu.
 
Postanowienia końcowe
1.         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
 
Kontakt:
pwd. Anna Bednarczuk, ann.bednarczuk@gmail.com, tel. 608 236 084
pwd. Adrianna Markowska, adrianna.markowska@gmail.com, tel. 726 950 100
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10606448_721551917911074_6365366846897693079_n.png?oh=943c2d81534b4afbe19c200928c293b6&oe=5574A708
 
 
 
 
 
 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Hufiec Nowa Sól
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że zdjęcia przesłane przeze mnie
na Konkurs Fotograficzny Z barwami narodowymi w tle...
organizowany przez Komendę Hufca ZHP Nowa Sól, są mojego autorstwa.
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych
pod przesłanymi pracami oraz na opublikowanie zdjęć
podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej 2 maja 2015 roku,
a także w prasie i Internecie.
 
 
 
.........................................................
imię i nazwisko
 
.........................................................
 
.........................................................
adres
 
..........................................................
własnoręczny podpis