czwartek, 12 listopada 2015

Zobowiązanie instruktorskie pwd. Julii GórnejPóźnym wieczorem w piątek 30 października 2015 r. nastąpiła szczególna chwila dla dh. Julii Górnej – wachtowej z 7 DSH „FREGATA”…


Jej przyjaciele z drużyny wraz z opiekunem próby oraz dh.Gosią z 9 DH NS „Drużyna Pierścienia”, a prywatnie jej mamą… zorganizowali dla niej niespodziewane, aczkolwiek oczekiwane zobowiązanie instruktorskie. Opiekun próby instruktorskiej Retman Hufca – dh. Adam odczytał rozkaz Komendantki Hufca L15/2015 z dn. 14.10.2015 o zamknięciu próby przewodnikowskiej i dopuszczeniu dh. Julii do zobowiązania instruktorskiego. Przy blasku pochodni i w podniosłej atmosferze dh. Julia wypowiedziała tekst zobowiązania… potem została obdarowana pamiątkowym kompasem, który będzie wskazywał jej właściwy kierunek instruktorskiego rozwoju na kolejne lata swej  harcerskiej służby…
Wszyscy gratulujemy dh. Julii osiągnięcia pierwszego stopnia instruktorskiego! A jako Retman Hufca niezmiernie dumny jestem z kolejnej instruktorki, która wspomagać będzie swym zaangażowaniem działania środowiska wodniackiego w naszym hufcu…

phm. Adam Marcinkowski