piątek, 20 października 2017

Zmiany w składzie Komendy Hufca

 
 Druhny i Druhowie, 

ponieważ nie wszyscy spotkaliśmy się podczas Harcerskiego Startu informuję, że funkcję zastępcy komendantki hufca ds. programowych objęła 
pwd. Agata Krutow
 Życzę Druhnie, aby ta funkcja była nieustannie pozytywnym wyzwaniem, którego realizacja będzie dawała Druhnie poczucie spełnienia. Składam jednocześnie serdeczne podziękowania  
phm. Patrycji Stor
która dotychczas pełniła funkcję programowca za serce wkładane w realizację powierzonych jej zadań.