środa, 15 sierpnia 2018

Biwak żeglarski w Zbąszyniu

Hufiec ZHP Nowa Sól realizuje projekt pn. „Z WIATREM I POD WIATR- wyzwalamy aktywność osób niepełnosprawnych” który współfinansowany jest ze środków PFRON przy współudziale Województwa Lubuskiego. 
W ramach tego projektu w dniach 6-8 sierpnia 2018 r. zorganizowaliśmy 3-dniowy biwak żeglarski w Zbąszyniu dla ponad 20-osobowej grupy harcerzy i instruktorów. Podczas biwaku przeprowadziliśmy teoretyczne i praktyczne zajęcia na wodzie pod nadzorem doświadczonych skipperów (sterników) oraz instruktorów-opiekunów. Uczestnicy podzieleni na załogi (grupy) zdobyli doświadczenie i nabyli wiadomości pozwalające na pełnienie funkcji załogantów na łodziach żaglowych i motorowych. 
To były bardzo intensywne trzy dni, bo oprócz pogody, która  obdarowała nas  prażącym słońcem, czas spędziliśmy głównie na wodzie szkoląc się i podziwiając walory krajoznawcze jeziora Błędno. 


Po pływaniach był czas relaksu na zajęcia integracyjne i kreatywne przygotowane przez instruktorów-opiekunów i pozostałą kadrę. Nie zabrakło rzecz jasna tradycyjnego harcerskiego   śpiewania  przy ognisku, dzięki gitarowemu akompaniamentowi dh. Liliany i dh. Natalii. Na porannych apelach prezentowaliśmy obrzędowość żeglarską, która dominuje w szkoleniu specjalnościowym naszych harcerzy. 


Dziękuję naszej harcerskiej młodzieży za wzorowe zachowanie na biwaku i godne reprezentowanie harcerskiego środowiska.
Należy podkreślić, iż projekt ten nie mógłby zostać zrealizowany bez wyjątkowego zaangażowania naszej kadry, którą tworzyli instruktorzy z Kręgu Instruktorskiego „KAPER” i nasi żeglarscy przyjaciele:
- pwd. Małgorzata Górna, współautorka projektu oraz instruktor-opiekun
- pwd. Julia Górna, instruktor-opiekun
- pwd. Radek Marcinkowski – instruktor żeglarski – skipper oraz Ratownik ZHP
- dh. Przemek Marcinkowski – instruktor żeglarski – skipper oraz Ratownik ZHP
- dh. Wirginia Fajfer – instruktor żeglarski –skipper
oraz pełniący na biwaku funkcję sternika motorowodnego dh. Mariusz „Pipson” Skrzypczak, instruktor PZŻ, kapitan żeglarski i motorowodny, który wspierał nas merytorycznie i sprzętowo. 


To było dopiero pierwsze zadanie w ramach realizowanego projektu, zaś drugie zadanie czyli warsztaty wodniackie i modelarskie zostaną zrealizowane już we wrześniu br. w Bytomiu Odrzańskim na zatoce Odry, na terenie bezpłatnie udostępnionym przez Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR”. 

Więcej zdjęć z biwaku TUTAJ
phm. Adam Marcinkowski