czwartek, 27 marca 2014

KONKURS FOTOGRAFICZNY


REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego

"Z barwami narodowymi w tle... - EDYCJA IV"


Organizator i cel konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
  w Nowej Soli.
 2. Konkurs jest częścią projektu "Jaki Znak Nasz? - Happening z Okazji Dziesięciolecia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej", współfinansowanego przez Urząd Miejski
  w Nowej Soli.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wśród mieszkańców gminy Nowa Sól idei Święta Flagi Narodowej.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć konkursowych.
 2. Osoba zgłaszająca fotografie do Konkursu musi być ich autorem.
 3. Przesłanie prac konkursowych i umieszczonego poniżej oświadczenia* na adres zbarwamiwtle@gmail.com do 20 kwietnia 2014.

Nagrody

 1. Autorzy wybranych przez jury prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 2. Główną nagrodą w Konkursie jest tablet.

Wyniki konkursu

 1. Prace konkursowe będą ocenione przez jury, w którego składzie znajdą
  się członkowie Komendy i Rady Programowej Hufca Nowa Sól.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 maja 2014 roku o godz. 12.00 na Placu Wyzwolenia w Nowej Soli podczas Happeningu z okazji Święta Flagi Narodowej.
 3. Podczas Happeningu zostaną wyeksponowane wybrane prace, ich autorzy zostaną
  o tym poinformowani drogą mailową.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Hufiec Nowa Sól ZHP
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zdjęcia przesłane przeze mnie na Konkurs Fotograficzny "Z barwami narodowymi w tle..." organizowany przez Komendę Hufca ZHP Nowa Sól
są mojego autorstwa.

Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych pod przesłanymi pracami oraz na opublikowanie zdjęć podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej
2 maja 2014 roku, w prasie i Internecie..........................................................
imię i nazwisko

.........................................................

.........................................................
adres

..........................................................
własnoręczny podpis