piątek, 28 marca 2014

RAJD "ZAJĄCZEK"

Pieszy rajd terenowy kryptonim:

"ZAJĄCZEK" 
Bytom Odrzański 11 - 12 kwietnia 2014 r.


ZGŁOSZENIA do 02 kwietnia 2014 r. - drogą elektroniczną na: marcelina.stachowiak@zhp.net.pl lub telefonicznie: 667 459 996


Warunki uczestnictwa:

 • w rajdzie mogą brać udział reprezentacje środowisk harcerskich i młodzieżowych
 • patrol biorący udział w rajdzie powinien składać się minimum z  5 osób, a maksimum 15 osób wraz z pełnoletnim opiekunem
 • nazwa patrolu nie może przekraczać 28 znaków
 • opłacone składki harcerskie (dotyczy drużyn z hufca Nowa Sól)
 • Opłacone wpisowe w wysokości 5 zł (opiekun patrolu jest zwolniony z wpłaty wpisowego)
 • wpisowe jest płacone na miejscu i jest warunkiem dopuszczenia do rajdu
 • kwalifikacja na rajd zostanie przesłana na e-mail zwrotny wraz z ewentualnymi wskazówkami.
Zgłoszenie powinno zawierć:

 • nazwę patrolu
 • listę uczestników wraz z PESELEM i danymi adresowymi 
 • w przypadku drużyn z hufca należy umieścić informację o potrzebie autokaru i ilości potrzebnych miejsc. 

ZIEMIA, OGIEŃ, WODA, WIATR - 4 żywioły władają światem. Kto by pomyślał, że niepozorny Zajączek nimi włada? Przypadek? Nie sądzę. Polemizowanie odłóżmy na wyprawę. Nasza natura skrywa sekrety, a u ich bram stoi ... 
Zajączek!PLAN IMPREZY

11.04. 2014 r. - PIĄTEK                                                               12.04. 2014 r - SOBOTA

18:00 - przyjazd, zakwaterowanie                                                   6:00 - pobudka, toaleta, śniadanie 
19:00 - apel inauguracyjny                                                              6:20 - trasa dzienna
19:30 - odprawa                                                                            14:00 - przygotowanie do apelu
20:15 - 22:00 - gra nocna                                                              15:00 - apel kończący rajd
22:00 - 23:00 - "Spoiwo"                                                               15:30 - porządki i powrót. 
23:00 - 06:00 - Cisza nocna

"... Bytom Odrzański - zawdzięcza piękno krajobrazu morenom tworzonym przez prawie dwukilometrowej wysokości lądolód sprzed paru dziesięciu tysięcy lat..."  
Organizatorzy: 12 HDW BRYG 
Komenda rajdu:
 • Komendant radu: phm. Mateusz Stachowiak
 • Z-ca komendanta: och. Paula Michalik
 • Kwatermistrz: od. Arkadiusz Starzyński
 • Oboźny: dh Leon Żuchora