wtorek, 11 marca 2014    WILCZEK 100 - latek


       W wakacje mija 100 lat od powstania pierwszej gromady zuchowej założonej przez Olgę Małkowską w Zakopanem. Pragniemy by obchody te były niezwykłe jak jubileusz 100-lecia harcerstwa.


                   Chcemy aby każda gromada w Polsce miała świadomość, że w te wakacje zuchy będą w centrum zainteresowań, a dzieci wiedziały co świętujemy. Propozycja uczczenia rocznicy 100-lecia Ruchu Zuchowego w Polsce zaproponowana przez Zespół Zuchowy Wydziału Metodycznego GK ZHP ma na :
CELU
 • Podsumowanie obchodów 100 - lecia Ruchu Zuchowego
 • Przybliżenie historii Ruchu Zuchowego
 • Wymianę doświadczeń między instruktorami pracującymi metoda zuchową 
 • Prezentacja dorobku gromad zuchowych z całego kraju i jednostek polonijnych działających poza granicami
HASŁO PRZEWODNIE

"TEGO LATA KAŻDY ZUCH JEST PĘPKIEM ŚWIATA"

DZIAŁANIA

W ramach przygotowań do obchodów stulecia GROMADY ZUCHOWE będą mogły ubiegać się o zdobycie  ODZNAKI 100 - lecia RUCHU ZUCHOWEGO a także INSTRUKTORZY ZUCHOWI zrzeszeni w zespołach, namiestnictwach lub referatach.Wymagania dla GROMAD


 1. Potwierdzenie przystąpienia gromady do zdobywania ODZNAKI (wypełnienie formularza dostępnego na www.zuchowe100lecie.zhp.pl ) 
 2. Opracowanie i umieszczenie WIZYTÓWKI w Ogólnopolskiej Internetowej Księdze Gromad Zuchowych - www.ksiegagromad.zhp.pl
 3. Zrealizowanie programu i zdobycie przez zuchy sprawności SŁONECZKO/WILCZEK, przybliżenie historii Ruchu Zuchowego w Polsce. Należy w niej również uwzględnić historię własnej gromady - wysłanie na adres zuchowe100lecie@zhp.pl FILMU lub PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ukazujące kolejne etapy zdobywania sprawności (podjęte działania, zdjęcia, inne formy realizacji wymagań)
 4. Wzięcie udziału lub zorganizowanie samodzielnie (biwaku, rajdu, gry, itp.) mające na celu przybliżenie historii Ruchu Zuchowego.
 5. Wykonanie POCZTÓWKI ZUCHOWEJ (zdjęcie lub wydruk C6 na sztywnym papierze) wysłanie  z samodzielnie ułożonymi życzeniami na adres:     GŁÓWNA KWATERA ZHP , ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem "100 - lecie Ruchu Zuchowego"
 6. Odszukanie starych, zapomnianych PIOSENEK ZUCHOWYCH i nagranie jednej z nich w formie mp3 wraz z pełnym tekstem, akordami, nutami oraz informacją o autorze słów i muzyki przesłać na adres  zuchowe100lecie@zhp.pl 

Wymagania dla Zespołów Instruktorskich

 1. Potwierdzenie przystąpienia zespołu do zdobywania ODZNAKI (wypełnienie formularza dostępnego na www.zuchowe100lecie.zhp.pl ) 
 2. Przygotowanie WYSTAWY przybliżającej historię Ruchu Zuchowego dla wybranej grupy odbiorców. Zdjęcia z wystawy należy przesłać na zuchowe100lecie@zhp.pl 
 3. Zorganizowanie (biwaku, rajdu, gry itp.) skierowanego do wybranej grupy odbiorców. Opis z przebiegu przedsięwzięcia wraz ze zdjęciami wysłany na adres  zuchowe100lecie@zhp.pl 
 4. Nawiązanie kontaktu z instruktorem lub seniorem, którego służba w znacznym stopniu związana była z metodą zuchową i przeprowadzenie z nim WYWIADU, w którym opowie o dawnych zuchowych czasach. Opracowany materiał wraz ze zgodą na publikację należy przesłać na adres  zuchowe100lecie@zhp.pl 
 5. Wykonanie POCZTÓWKI ZUCHOWEJ (zdjęcie lub wydruk C6 na sztywnym papierze) wysłanie  z samodzielnie ułożonymi życzeniami na adres:     GŁÓWNA KWATERA ZHP , ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem "100 - lecie Ruchu Zuchowego"
 6. Odszukanie starych, zapomnianych PIOSENEK ZUCHOWYCH i nagranie jednej z nich w formie mp3 wraz z pełnym tekstem, akordami, nutami oraz informacją o autorze słów i muzyki przesłać na adres  zuchowe100lecie@zhp.pl 


Wszystkie materiały nadesłane przez drużynowych i zespoły instruktorskie zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zuchowe100lecie.zhp.pl 

TERMIN REALIZACJI

Odznakę można zdobywać od 10 lutego 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Pełną dokumentację należy przesłać drogą mailową do 30 września 2014 r. Zuchowe pocztówki należy przesłać pocztą tradycyjną do 15 sierpnia 2014 r. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania materiałów.

MATERIAŁY

Zespół Zuchowy Wydziału Metodycznego GK ZHP w ramach poradnictwa opracuje projekt przykładowej realizacji programu sprawności "Słoneczko/Wilczek" w gromadach zuchowych a także propozycję działań dla hufców i chorągwi upamiętniających historię Ruchu Zuchowego.

ZLOT ZUCHMISTRZÓW

22 - 24 sierpnia 2014 r.  w Schronisku Górskim "Głodówka" odbędzie się ZLOT ZUCHMISTRZÓW Do udziału w zlocie zapraszamy wszystkich instruktorów, niezależnie od wieku i doświadczenia, którzy byli lub są związani z Ruchem Zuchowym. W razie PYTAŃ lub WĄTPLIWOŚCI  

należy kontaktować się 

 z Zespołem Zuchowym Wydziału Metodycznego GK ZHP 

na adres: zuchowe100lecie@zhp.pl