niedziela, 22 czerwca 2014

Zielona Góra, 22.06.2014 r.
Rozkaz specjalny S1/2014
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski
Druhny i Druhowie!
Dnia 22 czerwca po ciężkiej chorobie odszedł na Wieczną Wartę hm. Jerzy Zgodziński – założyciel środowiska zielonogórskich „Korczakowców”. Odszedł wychowawca wielu harcerskich pokoleń, odszedł Kawaler Orderu Uśmiechu, odszedł Honorowy Obywatel Zielonej Góry, odszedł organizator obozów harcerskich od ponad 50 lat, odszedł inicjator budowy pomnika Korczaka, odszedł nauczyciel, odszedł „Szef”.... Jeden człowiek, a ubyło tak wiele osób…
Ogarnia nas wielki smutek, ból po stracie wspaniałego Człowieka i Instruktora harcerskiego. Jakże trudno pogodzić się z faktem, że już nigdy nie ujrzymy radosnej twarzy Druha Jurka, nie usłyszymy z Jego ust zawołania „Czuwaj!”, które wzywało nas do pogody ducha, dzielności.
               Łączymy się w bólu z rodziną oraz z jego „Korczakowcami”.
Druhny i Druhowie!
  1. Ogłaszam miesięczną żałobę we wszystkich jednostkach organizacyjnych Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, do dnia 22 lipca 2014r.
  2. Proszę o odczytanie rozkazu na specjalnych zbiórkach hufców, drużyn oraz upowszechnienie jego treści na stronach internetowych.
  3. Polecam okryć kirem sztandary i proporce harcerskie.
  4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.
CZUWAJ!
Komendant Chorągwi ZHP
     hm. Leszek Kornosz