czwartek, 27 września 2018

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W piątek 26 października 2018 r. o godz. 17:00 odbędzie się 
Zjazd Nadzwyczajny Hufca 
celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Proszę zapoznać się z rozkazem L. 10/2018 z dn. 27 września 2018 r. zwołującym ww. Zjazd