czwartek, 4 października 2018

Porządek obrad Zjazdu Nadzwyczajnego

Zachęcam do zapoznania się z 
Porządkiem obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Nowa Sól ZHP 
zwołanego na piątek 26 października 2018 r.